Välkommen!

Naturskyddsföreningen i Järbo är en ideell och obunden förening såväl politiskt som religiöst.
Föreningen vill sprida kunskap om natur och miljö-frågor.

Vår målsättning är att:

  • bevara och bevaka de naturresurser som ännu finns kvar i Järbo
  • påverka våra politiker i miljö och naturvårdsärenden
  • informera våra medlemmar och allmänheten i miljö och naturvård
  • stimmulera – väcka intresse – för studier i miljövård och naturen
  • motverka att växt- och djurarter utrotas
  • stimmulera till återvinning av resurser
  • Stimulera ekologiskt tänkande